Paned o Gê's logo: a tea cup with the Pride flag spilling out of it, with the name of the business written underneath.

Cartref Cymru am                                                 Lenyddiaeth Cwiar 

NODWCH: O ganlyniad i'r pandemig coronafeirws a'r holl gyfyngiadau cymdeithasol angenrheidiol, mae Paned o Gê yn gweithredu siop lyfrau arlein a chlwb llyfrau digidol ar hyn o bryd. Chwiliwch amdanyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol am fanylion pellach.

Am y Fenter

Beth yw Paned o Gê?

Siop lyfrau annibynnol, bar a lle  gwrdd yng Nghaerdydd bydd Paned o Gê, sef menter gymdeithasol sydd â'r bwriad o hyrwyddo a dathlu popeth LHDT+, talent Cymreig a chreuadigrwydd.

Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Aromantig yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Panrywiol yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Ace yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Lesbiaidd yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.

Beth yw siop lyfrau cwiar?

Mae siop lyfrau cwiar yn gwerthu llyfrau gan ac yn trafod pobl LHDTC+. Ar hyn o bryd, rhestr hynod o fer sydd ar gyfer llefydd tebyg ledled y DU (Category is Books yn Glasgow, Gay’s the Word yn Llundain a'r The Portal Bookshop yn Efrog). 

Beth yw menter gymdeithasol?

Menter gymdeithasol yw busnes, ond mae'r elw yn cael ei ailgyfeirio tuag at nodau cymdeithasol.  Mewn gwirionedd, byddai'n gwbl anghyfreithlon os oedd Paned yn gwneud rhywbeth arall gyda'r arian!  I gofrestru gyda'r Tŷ'r Cwmnïau fel menter gymdeithasol, mae'n rhaid cyhoeddi rhoddir yr holl elw i'r gymuned yn eich papurau cyfansoddiadol.

Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Polyamorous yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Anneuaidd yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Deurywiol yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.

Lle bydd yr elw o Baned o Gê yn mynd?

Bwriadwn ailfuddsoddi unrhyw arian y codir o'r siop arlein i mewn i Baned o Gê.


Os mae'r clwb darllen digidol yn llwyddiannus ac mae Paned yn parhau i wneud arian, o Fehefin 2020 ymlaen, y cynllun yw rhoi 10% o'r elw i elusennau LHDTC+ Cymraeg.

Os mae Paned o Gê yn cadw rhan o'r elw, sut y bydd yr arian hynny yn cael ei wario?

Yn y pen draw, yr amcan yw codi digon o arian i brynu safle masnachol a fydd yn hwb am y gymuned LHDTC+ yng Nghaerdydd.


Buddsoddir pob ceiniog sy'n weddil (mewn person neu arlein) yn ôl mewn i'r hwb a'r gymuned cwiar Cymreig.  Hynny yw, defnyddir y cyllid i gynnal digwyddiadau, talu perfformwyr a siaradwyr gwâdd, cynnal seminarau addysgiadol, ariannu'r silff Talu Ymlaen a chymaint yn fwy!

Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Rhyngryw yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Balchder  yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Traws yn llifo allan, tu mewn cylch lafant.
Fersiwn arall o logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Genderyn llifo allan, tu mewn cylch lafant.

Gallai archebu llyfrau arall oddi arnych chi, heblaw am y rai ?

Efallai!  Am y tro, mae Paned am stocio'r llyfr misol a chafodd ei ddewis am glwb darllen digidol Queer as Books.


Ond, gyrrwch e-bost i info@paned-o-ge.wales gyda manylion y llyfr ydych chi mhoen (neu medrwch ofyn am awgrymiad) a bydd Paned yn ceisio helpu!

Paned o Gê

Holl gwaith celf gan Jenna Clark @ Skybear Illustration

Hawlfraint © Paned o Gê | Cedwir pob hawl