Logo Paned o Gê.

Cronfa #TaluYmlaen

Beth ydy'r cynllun Talu Ymlaen?

Nod y cynllun Talu Ymlaen ydy sicrhau bod llyfrau ar gael i bobl nad sydd yn gallu fforddio'u prynu.  


Sut medrai gyfrannu i’r gronfa?

Archebwch gopi o’r llyfr sydd wedi'i ddewis ar gyfer ein clwb darllen misol, #QueerasBooks, a bydd cost y llyfr yn mynd tuag at y gronfa.  Opsiwn arall ydy rhoi'r arian yn uniongyrchol at y gronfa trwy PayPal.Me/TaluYmlaen.


Sut ydw i’n gofyn am gopi o’r silff?

Gyrrwch ebost i info@paned-o-ge.wales gyda’r neges testun ‘Talu Ymlaen’, enw’r llyfr rydych chi’n dymuno ac eich cyfeiriad.


Oes rhaid i mi gynnig unrhyw dystiolaeth i gael copi?

Nid oes angen unrhyw dystiolaeth bellach - nawn ni eich credu!


Ewch i'r daenlen ganlynol i weld faint o arian sydd yn y gronfa a sut rydym wedi dosbarthu'r arian, cyn bell â hyn. 

Logo Paned o Gê, cwpan gyda'r fflag Balchder yn llifo allan, gydag enw'r busnes o dan o, ar gefndir porffor.  Uwchben hyn, ysgrifennwyd y teitl ‘Talu Ymlaen’ ac ar ochr arall y sleid, mae’r cyfieithiad, ‘Pay It Forward’, wedi'i leoli.