Logo Paned o Gê.

Paned â...: Cyfres o Gyfweliadau Rhithiol

Dros y gwanwyn, bydd Paned o Gê yn rhedeg cyfres o gyfweliadau rhithiol (ar Zoom) gyda nifer o ysgrifenwyr arloesol LHDTC+.


I gael gafael ar docyn, cliciwch teitl y digwyddiad yr ydych eisiau mynychu isod a rhestrwch trwy’r tuadlen EventBrite. Er na fydd cost i fynychu unrhyw un o’r digwyddiadau, i sicrhau maent mor hygyrch â phosib, gwerthfawrogwn unrhyw roddion ariannol phosib i helpu ni talu'r cyfranwyr.


Cynhaliwyd pob cyfweliad yn Saesneg. Am bob digwyddiad, bydd dehonglwyd iaith arwyddion (BSL) ar gael.


Bwriadwn recordio pob sgwrs a lanlwytho nhw i AMAM.cymru a gobeithiwn i’w ddatblygu i mewn i bodlediad yn y dyfodol.

Logo Paned o Gê: cwpan ar ei ochr, gyda’r fflag Balchder yn llifo allan, tu mewn cylch lafant âg enw'r siop o dan o yn wyn.

Paned â Bryan Washington 

18:00-19:00 | 20-01-2021

Ymholwyd enillydd y Wobr Dylan Thomas, Bryan Washington, am ei lyfr newydd, Memorial, gan Zara Siddique, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol Glitter Cymru.

Bryan Washington

Awdur ydy Bryan Washington, sydd wedi cyfrannu darnau i The New Yorker, The New York Times, the New York Times Magazine, Buzzfeed, Vulture, The Paris Review, Tin House, One Story, Bon Appétit, GQ, The Awl a Catapult. Cyhoeddwyd ei gasgliad o straaeon fer, Lot, gan Atlantic yn 2019 a llwyddodd i enill y Wobr Dylan Thomas yn 2020.

Zara Siddique

Mae Zara Siddique yn fenyw deurywiol, rhiant sengl, ymgyrchydd materion LHDTC+ a Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol i Glitter Cymru. Ar hyn o bryd, mae hi hefyd yn cwblhau Gradd Meistr yn Ddeallusrwydd Artiffisial ym Mhrifysgol Caerdydd. Hefyd, sefydlwyd cwmni dillad cynaliadwy yn ddiweddar ac mae hi’n gweithio fel datblygwyr gwefannau.

18:00-19:00 | 09-02-2021

Yng nghwmni yr ysgrifenwr ei hun, afshan d'souza-lodhi, trafodwyd Rania Vamvaka, Swyddog Addysg Glitter Cymru, [re:desire], casgliad diweddarach o waith y bardd.

afshan d'souza-lodhi

Gannwyd afshan d’souza-lodhi yn Dubai a magwyd hi ym Manceinion. Ysgrifennwyd hi ddramâu a barddoniaeth yn bennaf, yn ogystal â ffilm fer An Act of Terror i Channel 4, drama radio Chop Chop i BBC Sounds a chyfrannwyd i’r llyfr o draethodau, It’s All About the Burqa. [re: desire] ydy ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth i gael ei cyhoeddi.

Rania Vamvaka

Symudodd Rania Vamvaka o Athens i'r Deyrnas Unedig yn 2011.  Ymunodd hi a Glitter Cymru yn 2016 ac mae nawr yn Swyddog Addysg y grŵp.  Yn broffesiynol, maent yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd, lle archwiliwyd brofiadau ffoaduriaid o liw, LHDTC+ yng Nghymru.  Dros y blynyddoedd, weithiwyd i nifer o sefydliadau anllywodraethol a llywodraethau lleol.

18:00-19:00 | 16-02-2021

Bu digrifwr Priya Hall yn holi ysgrifennydd Shola von Reinhold am eu llyfr cyntaf, Lote, a chafodd ei chyhoeddi blwyddyn ddiwethaf fel rhan o gynllun #Twentyin2020 Jacaranda Books.

Shola von Reinhold

Wedi’i sefydlu yng Nglasgow, ysgrifennydd ydy Shola von Reinhold. Cyhoeddwyd eu llyfr cyntaf, Lote, yn Fawrth 2020, felt rhan o gynllun Twentyin2020 Jacaranda Books, lle rhyddhânt nhw ugain llyfr gan ysgrifenwyr Du, Prydeinig. Cyfrannwyd hefyd i gyhoeddiadau megis y Cambridge Literary Review, Hotel ac Ambit.

Priya Hall

Digrifwr ac ysgwifennwr comedi ydy Priya Hall, sydd wedi perfformio ar ragleni megis BBC Presents: Stand Up for Live Comedy (BBC One & Three), Stand Yp (S4C) a Hunllef yng Nghymru Sydd (BBC Radio Cymru). Yn diweddar, ymunodd hi â'r podlediad Here to Judge, a chynhyrwchwyd gan Little Wander, fel un o’i cyflwynwyr.

18:00-19:00 | 09-03-2021

Cynhaliwyd trafodaeth gan ymgyrchydd dros hawliau HIV/AIDS a LHDTC+ a chyflwynydd Rahim El Habachi gyda nofelydd Niven Govinden am ei lyfr diwetharaf, Diary of a Film.

Niven Govinden

Ysgrifennwyd Niven Goviden pum nofel, mor bell â hyn, a nifer o straeon byr. Cafodd This Brutal House, ei rhyddhad diwethaf, ei enwebi am y gwobrau Jhalak, Polari a Gordon Burn. Cyhoeddwyd ei llyfr newydd, Diary of a Film, yn Chwefror, 2021. 

Rahim El Habachi

Ymgyrchydd dros hawliau pobl LHDTC+ + HIV/AIDS a chyflwynydd ydy Rahim El Habachi, sy'n cynnal sioe wythnosol aawedli yn Arabeg ar sianel YouTube Gay Maroc TV. Yn ogystal â hyn, mae’n aelod o Glitter Cymru, dramodydd (a ysgrifennwyd Beyond the Rainbow i Opera Cenedlaethol Cymru) ac yn bolddawnswr.

18:00-19:00 | 16-03-2021

Cwestiynwyd hanesydd Norena Shopland gan Dr. Surabhi Kandaswamy, ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd, am ei chyoeddiad diwetharaf, A Practical Guide to Searching LGBTQIA Historical Records.

Norena Shopland

Yn wreiddiol o Gaerdydd, ennillodd Norena Shopland gradd meister yn Astudiaethau Treftadaeth.  Yn y gorffenol, weithiwyd i’r Amgueddfa Prydain, Amgueddfa Cenedlaethol yr Alban ac Amgueddfa Llundain ac eraill.  Nawr, maent yn treulio ei hamser yn archwilio ac yn hybu hanesion pobl LHDTC+, Cymreig a fenywod.

Dr. Surabhi Kandaswamy

Yn wreiddiol o India, genetegydd meddygol a menyw traws ydy Dr. Surabhi Kandaswamy, sy’n weithio ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymchwiliwyd i nifer o wahano pynciau gan gynnwys anhwylderau yn wneud a llygaid, datblygiad rhywiol a’r problemau sy’n berthnasol i hyn.

Paned â Kink Contributors

18:00-19:00 | 09-03-2021

Sgwrs â dau o gyfranwyr i'r casgliad o straeon am gonsent, BDSM a diddordebau ar draws y sbectrwm rhywiol, Kink: Zeyn Joukhadar a Callum Angus.

Shahbaaz Shahnawaz

Ysgrifennwr, golygydd a chyn-gwethwrllyfrau traws ydy Callum Angus, sydd wedi’i sefydlu yn Portland, Oregon.  Ymddangoswyd ei waith yn gyhoeddiadau megis LA Review of Books, Seventh Wave Magazine a mwy.  Yn y dyfodol ages, bydd ei lyfr cyntaf, A Natural History of Transition, yn cael ei ryddhau gan Wasg Metonymy.

Zeyn Joukhadar

Zeyn Joukhadar ydy nofelydd a ysgrifennwyd y llyfrau The Thirty Names of Night and The Map of Salt and Stars, a enillodd Gwobr Llyfr y Dwyrain Canol yn 2018.  Cyhoeddwyd ei waith yn gylchgronau a phapurau megis Salon, The Paris Review, [PANK] Magazine ac eraill.  Enwebywyd hefyd am nifer o wobrau fel y Pushcart Prize.

Callum Angus

Ysgrifennwr, golygydd a chyn-gwethwrllyfrau traws ydy Callum Angus, sydd wedi’i sefydlu yn Portland, Oregon.  Ymddangoswyd ei waith yn gyhoeddiadau megis LA Review of Books, Seventh Wave Magazine a mwy.  Yn y dyfodol ages, bydd ei lyfr cyntaf, A Natural History of Transition, yn cael ei ryddhau gan Wasg Metonymy.

Paned â Rivers Solomon

18:00-19:00 | 11-05-2021

Cyhoeddwyd Rivers Solomon, ysgrifennwr An Unkindness of Ghosts a The Deep, faer llyfr newydd, Sorrowland, ym Mai 2021. Bwriadwyd trafod hyn a mwy â digrifwr Priya Hall.

Rivers Solomon

Awdur ac ‘anarchist, a dyke, a she-beast, an exile, a shiv, a wreck’ a ffoadur o’r Masnach Caethweision Trawsatlantig ydy Rivers Solomon. Ysgrifennwyd am ac o fywyd yn yr ymylon, lle mae fae yn cyfforddus.

Priya Hall

Digrifwr ac ysgwifennwr comedi ydy Priya Hall, sydd wedi perfformio ar ragleni megis BBC Presents: Stand Up for Live Comedy (BBC One & Three), Stand Yp (S4C) a Hunllef yng Nghymru Sydd (BBC Radio Cymru). Yn diweddar, ymunodd hi â'r podlediad Here to Judge, a chynhyrwchwyd gan Little Wander, fel un o’i cyflwynwyr.

Paned â John Sam Jones

18:00-19:00 | 25-05-2021

Ymunwch â ni am lansiad llyfr newydd John Sam Jones, ei gofiant The Journey is Home: Notes from a Life on the Edge, yng nghwmni Dr. Surabhi Kandaswamy, ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

John Sam Jones

Sylweddolodd John Sam Jones roedd o’n hoyw yn ei arddegau yn y 1970au. Ers hynny, mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau am fywydau pobl LHDTC+, gan gynnwys casgliad o straen fer, Welsh Boys Too, a'i ei gofiant newydd, The Journey is Home: Notes from a Life on the Edge.

Dr. Surahbi Kandaswamy

Yn wreiddiol o India, genetegydd meddygol a menyw traws ydy Dr. Surabhi Kandaswamy, sy’n weithio ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymchwiliwyd i nifer o wahano pynciau gan gynnwys anhwylderau yn wneud a llygaid, datblygiad rhywiol a’r problemau sy’n berthnasol i hyn.