The Atlas Paradox – Olivie Blake

£9.99

Dyddiad Cyhoeddi: 4ydd Ionawr 2024

Bydd cynghreiriau cymdeithas yn cael eu profi, bydd calonnau’n cael eu torri a bydd rhaid i bawb ddewis ochr. Cynigwyd cyfle oes i chwe swynwr.

Mae pump bellach yn aelodau o’r Gymdeithas. Ac y mae dau lwybr yn gorwedd o’u blaen. Yn y rhan nesaf hwn, mae cymdeithas ddirgel yr Alexandriaid yn cael ei datguddio.

Mae ei recriwtiaid newydd yn sylweddoli bod gan y sefydliad bŵer gall newid y byd. Mae hefyd yn cael ei arwain gan ddyn sydd â chynlluniau i newid bywyd fel rydyn ni’n ei adnabod. Ond mae cost y wybodaeth hon mor uchel â phris pŵer, a rhaid i bob un dewis pa garfan i’w dilyn.

Ond wrth i ddigwyddiadau tyfu yn fomentwm a pheryglon amlhau, pa gynghreiriau fydd yn parhau? A all cyfeillgarwch fod yn wir, ac a yw gelynion fel y maent yn ymddangos?

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top