The Details – Ia Genberg

Dyddiad Cyhoeddi: 18fed Ionawr 2024

Mae rhagolygwr enwog yn ysgrifennu llythyr cariad anghofiedig; mae ffrind yn diflannu’n sydyn; mae cariad yn gadael rhywbeth annisgwyl ar ôl; mae menyw wedi’i thrawmateiddio yn cael ei chymryd drosodd gan ei gorbryder.

Yng nghanol twymyn uchel, mae menyw’n gorwedd yn wely. Yn sydyn, mae hi’n cael ei tharo gan ysfa i ailedrych ar nofel benodol o’i gorffennol. Tu mewn i’r llyfr mae arysgrif: neges gan ei chyn-gariad.

Mae tudalennau o’i gorffennol yn dechrau troi, yn llawn pethau na all hi eu hanghofio a phobl anghofiedig. Mae ei chyn-gariad, Johanna, nawr yn gyflwynwr teledu enwog. Niki yw’r ffrind a ddiflannodd yr holl flynyddoedd yn ôl. Mae Alejandro yn ymddangos fel storm ar yr union foment gywir. A Birgitte – mae ei rhinweddau dirgel yn cysgodi cyfrinach boenus.

Pwy yw gwir destun portread, y person sy’n cael ei beintio neu’r un sy’n dal y brwsh? Mae The Details yn nofel sydd wedi’i hadeiladu o amgylch pedwar portread, gan ddadorchuddio’r darnau o gof a phrofiad sy’n rhan o fywyd. Mewn rhyddiaith gyffrous a phryfoclyd, mae Ia Genberg yn datgelu dathliad agos-atoch a phwerus o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol.

Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top