Mynd i'r cynnwys
Home » Cronfa #TaluYmlaen

Cronfa #TaluYmlaen

Beth ydy’r cynllun Talu Ymlaen?

Nod y cynllun Talu Ymlaen ydy sicrhau bod llyfrau ar gael i bobl nad sydd yn gallu fforddio’u prynu.

Sut medrai gyfrannu i’r gronfa?

Gallwch cyfrannu’n uniongyrchol at y gronfa trwy’r linc canlynol: PayPal.Me/TaluYmlaen.

Sut ydw i’n gofyn am gopi o’r silff?

Gyrrwch ebost i info@paned-o-ge.wales gyda’r neges testun ‘Talu Ymlaen’, enw’r llyfr rydych chi’n dymuno ac eich cyfeiriad.

Oes rhaid i mi gynnig unrhyw dystiolaeth i gael copi?

Nid oes angen unrhyw dystiolaeth bellach – nawn ni eich credu!

Ewch i’r daenlen ganlynol i weld faint o arian sydd yn y gronfa a sut rydym wedi dosbarthu’r arian, cyn bell â hyn.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.