Paned o Gê's logo: a tea cup with the Pride flag spilling out of it, with the name of the business written underneath.

Cartref Cymru am                                                 Lenyddiaeth Cwiar 

NODWCH: O ganlyniad i'r pandemig coronafeirws a'r holl gyfyngiadau cymdeithasol angenrheidiol, mae Paned o Gê yn gweithredu siop lyfrau arlein a chlwb llyfrau digidol ar hyn o bryd. Chwiliwch amdanyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol am fanylion pellach.

#QueerasBooks: Clwb Darllen Digidol

Yn ystod y cyfnod ansicr yma, bwriad Paned o Gê ydy cynnig gweithgaredd er mwyn hwyluso'r broses o hunan-ynysu a chreu cymuned cyfeillgar a chynorthwyol. Penderfynwyd felly lawnsio Clwb Darllen Cwiar Digidol.


Ewch i siop arlein Paned o Gê i archebu copi o'r llyfr.  I'r rheiny sy'n byw yng Nghaerdydd, caiff llyfr ei bostio'n bersonol, heb gost. Ar gyfer gweddill y DU (pob man arall yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) bydd rhaid codi tâl arferol y Swyddfa Bost.


I wneud y clwb mor hygyrch â phosib, bydd opsiwn i Dalu Ymlaen llyfr; hynny yw, os rydych yn fodlon prynu copi ychwanegol o'r nofel, bydd copïau ar gael ar gyfer y rheiny sydd am ymuno ond ddim yn gallu fforddio prynu'r llyfr.


Os hoffech gopi fel rhan o'r cynllun Talu Ymlaen, gyrrwch ebost i info@paned-o-ge.wales gyda’r neges testun ‘Talu Ymlaen’. Nodwch eich henw a'ch cyfeiriad - nid oes angen unrhyw dystiolaeth pellach, nawn ni eich credu!


Caiff y trafodaeth nesaf ei chynnal ar Drydar/Twitter am 18:00 ar 11eg Tachwedd. Croeso, wrth gwrs, i unrhywun sydd wedi darllen y llyfr yn barod, i unrhywun sydd yn hapusach yn defnyddio copi digidol neu i bob un sy'n gynghreiriad i ymuno.

Hysbyseb am Clwb Darllen Paned o Gê, Queer as Books.  Llun o glawr y llyfr am y clwb, ‘Patsy’ gan Nicole Dennis-Benn, y pris (£8.99) a manylion y trafodaeth (18:00 ar 11eg Tachwedd ar Drydar/Twitter @panedoge).
Paned o Gê

Holl gwaith celf gan Jenna Clark @ Skybear Illustration

Hawlfraint © Paned o Gê | Cedwir pob hawl