A Trans Man Walks Into a Gay Bar – Harry Nicholas

£12.99

Ar ôl i’w perthynas o bum mlynedd dod i ddiwedd, mae Harry yn sylweddoli ei fod yn oedolyn sengl am y tro cyntaf – nid hynny yn unig, ond yn sengl, yn trawsgyrywaidd ac yn hoyw. Er ei bod yn y penderfyniad iawn i’w hun, mae ofn ar Harry: sut medrai bod yn ddyn hoyw, tra bod o dal yn dysgu i fod yn ddyn? Bu’r gymuned hoyw yn ei dderbyn neu ei wrthod? Beth fu’r profiad o ryw hoyw fel? Bydd o’n llwyddo i ffeindio cariad unwaith eto?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top