Bugsy and Other Stories – Rafael Frumkin

£10.99

Casgliad o straeon am hunaniaeth cwiar, niwroamrywiodeb a rhywioldeb. Mae’r pum stori yma yn mynd tu hwnt i ffiniau genre, gyda naws a thôn wahanol i bob un.

Yn un, mae oedolyn ifanc cwiar yn ymdopi gydag anhwylder deubegwn yn gadael coleg wrth frwydro iselder i geisio cadw eu swydd pan maent yn cwrdd â grŵp o weithwyr rhyw, gan ddarganfod rhyddid, cariad a chymuned. Yn straeon eraill, mae bywyd seiciatrydd yn cael ei droi ben i weired gan lais yn ei ben, mae seren ddigidol yn cael ei dilyn gan fan, mae bachgen ifanc ar y sbectrwm yn ymdrechu i fyw mewn byd niwronodweddiadol (neurotypical) ac mae meddylfryd hen fenyw yn cael ei thrawsnewid wrth iddi agosâi at farwolaeth.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top