Confessions of the Fox – Jordy Rosenberg

£8.99

Roedd Jack Sheppard ac Edgeworth Bess yn nodedig yn Llundain o’r ddeunawfed ganrif. Ac eto, nid oes neb yn gwybod y stori wir; nid yw eu cyfaddefiadau erioed wedi’u canfod.

Hyd nes nawr. A yw Confessions of the Fox yn hunangofiant dilys neu’n twyll? Tra bod Dr. Voth yn cael ei dynnu’n ddyfnach i hanes Jack a Bess o wrthsafiad tanddaearol a thrawsnewid rhywedd, daw’n amlwg bod eu ffawd wedi’u cydblethu—a dim ond gwyrth gall eu hachub i gyd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.