Mynd i'r cynnwys

Day – Michael Cunningham

£18.99

Dilynwch deulu dros dair blynedd yn ‘brownstone’ yn Efrog Newydd, wrth i chi ymgolli yn ddrama’r nofel newydd yma o awdur The Hours, Michael Cunningham.

5ed Ebrill, 2019: mae delwedd ddelfrydol Dan a Isabel o fywyd priod yn dechrau chwalu’n ddarnau. Mae’r ddau mewn cariad, rhyw ffordd neu llall, gyda brawd iau Isabel, Robbie, unigolyn sydd yn ceisio gwella yn dilyn profiad torcalonnus trwy greu presenoldeb atyniadol arlein. Yn y cyfamser, mae Nathan, sydd yn deg yn cymryd ei gamau cyntaf tuag at annibyniaeth, tra bod Violet, pump, yn wneud ei gorau i anwybyddu’r rhwyg rhyngddo ei rhieni.

5ed Ebrill, 2020: Wrth i’r cyfnod clo cychwyn, mae’r tŷ yn ddechrau teimlo mwy fel carchar. Caewyd Violet holl ffenestri’r tŷ, gyda’r amcan o gadw ei theulu yn ddiogel, ond mae Nathan yn ceisio osgoi ei rheolau. Mae perthynas Dan a Isabel yn gwaethygu, wrth iddynt gyfathrebu trwy eiriau pigog yn unig, tra bod Robbie ar ben ei hun yn Wlad yr Ia, yn gaban ar ben mynydd, gyda dim ond ei meddyliadau a’i fywyd cyfrinachol ar Instagram am gwmni.

5 Ebrill, 2021: Wrth i’r teulu ddod allan o’r waethaf o’r crisis, mae rhaid iddyn nhw ddod yn gyfarwydd gyda’i realiti newydd – gan ddeall beth maent wedi dysgu, wedi colli a sut medrant nhw symud ymlaen.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.