aea7fa5798"; Paned o Gê | First Time for Everything - Henry Fry
Mynd i'r cynnwys

First Time for Everything – Henry Fry

£8.99

Mae Danny Scudd yn hollol iawn.

Yn saith ar hugain oed, mae wedi symud i Lundain o’r diwedd ac wedi dianc o siop bach pysgod a sglodion ei rieni, mae ei gasgliad annwyl o blanhigion tŷ yn ffynnu a phob nos Lun mae’n cael noson myn mas gyda’i gariad, Tobbs. Ond mae bywyd Danny yn cael ei daflu i anhrefn wrth ddarganfod mewn clinig STI y gallai Tobbs fod yn twyllo arno.

Ac yna mae ef – a’i blanhigion – yn cael eu troi allan o’i fflat yn Llundain. Felly, mae wedi ei orfodi i symud i mewn gyda’i ffrind gorau Jacob, artiste anneuaidd y mae Danny wedi ei adnabod ers ei blentyndod. Am y tro cyntaf, a gyda chymorth ei therapydd a chyd-letywyr lliwgar, mae Danny yn sylweddoli cyn lleied y mae’n gwybod amdano’i hun – ac yn araf yn dechrau cwestiynu a yw’n iawn, wedi’r cyfan…

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.