Freshwater – Akwaeke Emezi

£9.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r llyfr yma yn cynnwys elfennau o gam-drin emosiynol a seicolegol, camdddefnydd alcohol a chyffuriau, homoffobia, treisio rhywiol, camymddwyn rhywiol yn erbyn plant, hunan-niweidio a hunanladdiad.

Mae Freshwater yn dilyn prif gymeriad Ada, sydd yn ogbanje: person gyda chasgliad o ysbrydion yn preswylio ynddyn.  Yn dilyn digwyddiad trawmatig, mae’r ysbrydion yma yn cadarnhau ei gafael dros Ada a’i bywyd.

Llyfr cyntaf clwb darllen ddigidol Paned o Gê, Queer as Books.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top