Gypsy Boy – Mikey Walsh

£9.99

Ganwyd Mikey mewn i deulu Sipsiwn Romani. Bu’r teulu yn byw eu bywydau mewn cymuned gaeedig am resymau da: ar ôl ganrifoedd o gamdriniaeth, mae pobl Sipsiwn yn wyliadwrus o rheini tu fas i’w cymuned ac nid ydym wir yn cymysgu gyda phobl nad sy’n Sipsiwn.

Dyma oedd bywyd Mikey. Ond, bu rhaid i Mikey wneud penderfyniad caled: cadw ei gyfrinachau neu ffoi o’i fywyd i ddarganfod rhywle medrai fyw fel ei hun.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.