Heartsong – TJ Klune

£22.00

Wedi’i gosod yng nghefngoed breuddwydiol Oregon, mae Heartsong yn rhamant cwiar, goruwchnaturiol am angerdd tanbaid a theyrngarwch, ac yw y trydydd llyfr yn y gyfres Green Creek.

Y cyfan roedd Robbie Fontaine erioed ei eisiau oedd lle i berthyn. Ar ôl marwolaeth ei fam, mae’n bownsio o becyn i becyn, gan ffurfio bondiau dros dro i atal rhag troi’n wyllt. Mae’n ddigon – nes iddo dderbyn gwys o gadarnle’r blaidd yn Caswell, Maine.

Mae bywyd fel yr ail ymddiriedol i Michelle Hughes – yr Alffa dros bawb – a ffrind annwyl i hen wrach dyner yn dysgu Robbie beth mae’n ei olygu i fod yn pecyn, i gael cartref.

Ond pan fydd cenhadaeth gan Michelle yn anfon Robbie i’r cae, mae’n cwestiynu i ble mae’n perthyn a phopeth a ddywedwyd wrtho. Mae digonedd o sibrydion am bleiddiaid bradwrus a hud gwyllt – ond pwy yw’r bradwyr a phwy a fradychwyd?

Yn fwy na dim, mae Robbie yn awchu am atebion, oherwydd un o’r bradwyr honedig hynny yw Kelly Bennett – y blaidd a all fod yn gymar iddo. Mae gan y gwir ffordd o ddod mas. A phan fydd, bydd popeth yn chwalu.

Heartsong yw’r trydydd llyfr yng nghyfres annwyl Green Creek gan TJ Klune. Parhewch â’r daith gyda Brothersong.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top