Heartsong – TJ Klune

£22.00

Wedi’i gosod yng nghefngoed breuddwydiol Oregon, mae Heartsong yn rhamant cwiar, goruwchnaturiol am angerdd tanbaid a theyrngarwch, ac yw y trydydd llyfr yn y gyfres Green Creek.

Y cyfan roedd Robbie Fontaine erioed ei eisiau oedd lle i berthyn. Ar ôl marwolaeth ei fam, mae’n bownsio o becyn i becyn, gan ffurfio bondiau dros dro i atal rhag troi’n wyllt. Mae’n ddigon – nes iddo dderbyn gwys o gadarnle’r blaidd yn Caswell, Maine.

Mae bywyd fel yr ail ymddiriedol i Michelle Hughes – yr Alffa dros bawb – a ffrind annwyl i hen wrach dyner yn dysgu Robbie beth mae’n ei olygu i fod yn pecyn, i gael cartref.

Ond pan fydd cenhadaeth gan Michelle yn anfon Robbie i’r cae, mae’n cwestiynu i ble mae’n perthyn a phopeth a ddywedwyd wrtho. Mae digonedd o sibrydion am bleiddiaid bradwrus a hud gwyllt – ond pwy yw’r bradwyr a phwy a fradychwyd?

Yn fwy na dim, mae Robbie yn awchu am atebion, oherwydd un o’r bradwyr honedig hynny yw Kelly Bennett – y blaidd a all fod yn gymar iddo. Mae gan y gwir ffordd o ddod mas. A phan fydd, bydd popeth yn chwalu.

Heartsong yw’r trydydd llyfr yng nghyfres annwyl Green Creek gan TJ Klune. Parhewch â’r daith gyda Brothersong.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top