Heavenly Tyrant – Xiran Jay Zhao

£14.99

Dyddiad Cyhoeddi: 2025

Ar ôl dioddef colled enbyd, mae Zetian yn ei chael ei hun yn y sedd pŵer yn Huaxia. Ond nid yw ei byd fel y mae’n ymddangos, ac mae datguddiadau am elyn yn fwy brawychus nag y dychmygodd, sy’n ei gorfodi i rannu ei phŵer â dyn peryglus. Mae’n rhaid i Zetian ymuno â’r dyn hwn mewn dawns o wirionedd a chelwyddau i gymryd i lawr eu gelyn cyffredin.

Gyda grymoedd peryglus yn anelu at danseilio Zetian ar bob tro, a all hi weithredu newidiadau positif fel rheolwr teg a chyfiawn? Neu a fydd hi’n cael ei gorfodi i ddibynnu ar ofn a thrais ac ildio i’w greddfau tywyllach wrth iddi geisio cael dial?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top