Mynd i'r cynnwys

Here Again Now – Okechukwu Nzelu

£9.99

Teimla Achike Okoro bod ei fywyd, o’r diwedd yn yn siapio. Cartref ydy’i fflat ym Mheckham ac, ar ol blynyddoedd o weithio’n di-ddiwedd, mae’i gyfle euraid fel actor yn ei afael. Llwyddodd, hyd yn oed, i ddwyn perswad ar ei dad, Chibuike, i symud i mewn gan ei fod mor ddiolchgar iddo am ei fagu fel rhiant sengl. Yn ogystal, tra’i fod yn ffilmio, mae Achike’n ymweld a’i ffrind gorau o ugain mlynedd yn Llundain, Ekene, sef y person sy’n cyfoethogi’i fywyd i’r eithaf. Yn wir, efallai bydd popeth yn iawn iddo.

Fodd bynnag, ar ol noson hudol, gyda Achike ac Ekene o fewn curiad calon o gyfaddef eu teimladau, ceir digwyddiad dinistriol sy’n rhwygo’r tri dyn ar wahan. Wrth iddynt ymdrechu i ailadeiladu, y gobaith o heddwch a hapusrwydd sy’n eu gwthio ymlaen.

Add to CompareAdded
Categories: , ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.