I Heart Politics: Why Fandom Explains What’s Really Going On – Phoenix Andrews

£14.99

Gan fynd â darllenwyr ar antur anorchfygol trwy rai o ddigwyddiadau mwyaf lliwgar a phegynol y blynyddoedd diwethaf – o Brexit i Derfysgoedd Capitol Hill a ralïau QAnon i brotestiadau Extinction Rebellion – mae Phoenix Andrews yn dangos sut, os ydym am ddeall beth sy’n digwydd y tu ôl i’r penawdau, mae angen i ni ystyried un ffenomen sy’n cael ei hanwybyddu: ffandom.

Mae I Heart Politics yn ymateb annisgwyl i’r zeitgest a’n darlun gwych o sut, pan ddaw hi at lawer o’r materion pwysicaf a mwyaf pegynol ein hoes, rydym ni’n greaduriaid llawer llai rhesymol nag yr hoffem ei gredu.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top