In the Shallows – Tanya Byrne

£9.99

Merch breuddwydion Mara ydy ei chyn-gariad, Nico: prydferth ac yn wyllt. Golygwyd hi bopeth i Mara, ond mae Mara yn pryderu nag ydy hi’n golygu dim i Nico.

Un diwrnod, mae Nico yn diflannu, dim ond i ymddangos eto ar Ddydd Calon, wedi ei achub o’r môr. Mae’n cofio ei henw ydy Nico, ond dim byd arall am ei fywyd.

Wrth i’r ddau ailgysylltu, a hyn yw ei ail gyfle i adnewyddu ei pherthynas? Beth fydd yn digwydd pan fydd Nico yn cofio popeth, yn darganfod y gwirionedd tu ôl ei ddamwain? Mae’r diwrnod hynny’n agosâi a bydd canlyniadau syfrdanol am y ddwy a’i berthynas.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top