Jonny Appleseed – Joshua Whitehead

£16.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd alcohol a chyffuriau, homoffobia, femmeffobia, fatffobia, ymosodiad rhywiol, trais, rhyw, noethni a marwolaeth.

Gweithiwyd Jonny, sy’n Dau-Ysbryd i ennill arian angenrheidiol i ddychwelyd i’w gwarchodfa gartrefol, i’w mynychu angladd ei llys-tad â’i fam. Wrth iddo weithio, maent yn hel atgofian am ei fywyd ar y warchodfa, gan adrodd straeon am ei kokum, fytholeg, ei gariadon a mwy.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top