Just By Looking At Him – Ryan O’Connell

£9.99

Mae Eliott yn awdur teledu gyda chariad â phidyn perffaith. Mae e’n byw y freuddwyd.

Ond mae e wedi bod yn papuro dros graciau, ac maen nhw’n dechrau dangos.

Mae wedi ei fygu’n greadigol, mae’n yfed ychydig yn rhy aml ac mae ei barlys yr ymennydd (cerebral palsy) yn gwneud iddo deimlo fel Shrek hoyw.

Pan mae’n cwrdd â River, caiff bywyd Elliott ei droi wyneb i waered, yn y ffordd orau. Mae River yn ddoniol, a’n gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei weld. Ond efallai bod hynny’n rhan o’r fargen pan fyddwch chi’n cyflogi gweithiwr rhyw.

Mae Eliott ar goll ac mae angen rhywun, unrhyw un, i’w gyfeirio i’r cyfeiriad cywir.

Wedi’r cyfan, mae’n limpyn hir tuag at achubiaeth.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.