Little Fish – Casey Plett

£17.99

Mae Wendy Reimer yn fenyw draws ddeg ar hugain oed yn Winnipeg sy’n dod ar draws tystiolaeth y gallai ei dad-cu, ffermwr crefyddol, wedi bod yn drawsryweddol ei hun. Ar y dechrau mae’n diystyru’r datguddiad hwn, fodd bynnag tynnir Wendy at y darnau coll o fywyd ei thad-cu, yn benderfynol o ddadorchuddio dirgelwch ei wirionedd.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top