Little Fish – Casey Plett

£17.99

Mae Wendy Reimer yn fenyw draws ddeg ar hugain oed yn Winnipeg sy’n dod ar draws tystiolaeth y gallai ei dad-cu, ffermwr crefyddol, wedi bod yn drawsryweddol ei hun. Ar y dechrau mae’n diystyru’r datguddiad hwn, fodd bynnag tynnir Wendy at y darnau coll o fywyd ei thad-cu, yn benderfynol o ddadorchuddio dirgelwch ei wirionedd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.