Little Rot – Akwaeke Emezi

£18.99

Dyddiad Cyhoeddi: 18fed Mehefin 2024

Mae Aima a Kalu yn gwpl sydd newydd wahanu. Yn dilyn hyn, mae Kalu yn ymweld â pharti rhyw (‘sex party’) a chynhaliwyd gan ei ffrind orau, Ahmed, gan wneud penderfyniadau annoeth bydd yn newid i gyd o’u bywydau. Wrth i hyn digwydd, mae Ola a Soruaya, dau weithiwr ryw Nigeriaidd sydd yn ymweld o Kuala Lumpur, yn dod mewn i’r olygfa. Er i’r holl bobl yma metro ar antur trwy’r ddinas, mae’n rhaid hefyd paratoi a cheisio dianc o fygythiad enfawr sydd yn agosâi

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top