Mês Bach a Gwreiddiau – Dafydd Gwylon

£8.00

Mae’r gyfrol yn cynnwys profiadau personol yr awdur fel dyn hoyw a hefyd hanes dynion hoyw yn y ganrif ddiwetha. Mae’r awdur yn disgrifio peth o’r rhagfarn a’r anawsderau fu’n effeithio ar iechyd ac iechyd meddwl dynion hoyw. Bu hanes dynion hoyw yn brin yn Gymraeg a’r drafodaeth am rywioldeb.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.