Mona of the Manor – Armistead Maupin

£20.00

Y 10fed nofel yn y gyfres enwog Tales of the City, saga boblogaidd Armistead Maupin.

Pan briododd Mona Ramsey â’r Arglwydd Teddy Roughton i sicrhau ei fisa – gan ganiatáu iddo aros yn San Francisco i gyflawni ei freuddwydion – ni ddychmygodd hi erioed mai hi, yn 48 oed, fyddai berchennog Easley House, maenor wledig ramantus yn y DU. Nawr, gyda’i mab mabwysiedig, Wilfred, mae Mona wedi agor drysau Easley i westeion i gadw ei maenor etifeddol i fynd.

Wrth iddyn nhw groesawu pâr priod Americanaidd i Easley, mae Mona a Wilfred yn darganfod cyfrinach ofnadwy eu gwesteion newydd. Yn hytrach na chanolbwyntio ar ddyfodiad hen ffrind Michael Tolliver a’r matriarch Anna Madrigal, bydd angen i Mona ddefnyddio ei swyn a’i hewyllys sylweddol i wneud pethau’n iawn cyn seremoni hanesyddol Canol Haf.

Ers bron i bedwar degawd mae cyfres Tales of the City gan Armistead Maupin wedi creu llwybr newydd trwy ddiwylliant poblogaidd – o gyfresi papurau newydd arloesol wedi’u troi’n ddeg nofel glasurol, i ddigwyddiad teledu a swynodd miliynau ledled y byd. Mae trigolion y tŷ chwedlonol 28 Lôn Barbary yn syfrdanu yn y portreadau disglair, digrif hyn o gyfnod a newidiodd ein ffordd o fyw am byth.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top