Notorious Sorcerer – Davinia Evans

£8.99

Pan mae prif gymeriad Siyon Velo yn perfformio gweithred hudolus amhosibl, mae’n denu sylw holl ddinasyddion Bezim.  Ond, fel canlyniad, mae’r ddinas ei hun o dan fygythiad o gwympo mewn i’r môr a bydd rhaid i Siyon weithio gyda chriw o bobl, gan gynnwys rhai na fyddai fel arfer, i achub Bezim.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.