On Cuddling: Loved to Death in the Racial Embrace – Phanuel Antwi

£16.99

Yn amrywio o gofleidio dychrynllyd gafael y llong gaethweision i godio hiliol teganau meddal, mae On Cuddling yn gyfuniad unigryw o draethawd a barddoniaeth sy’n ymdrin â’r ffordd mae trais hiliol yn cael ei ddeddfu trwy agosatrwydd. Wedi’i lywio gan ysgrifennu farddonol ffeministaid Ddu cwiar, mae Phanuel Antwi yn canolbwyntio ar ddioddefaint pobl Dduon gan drais y wladwriaeth a chyfalafiaeth hiliol. Wrth i fudiadau radical dyfu i hyrwyddo Rhyddhad Du, felly hefyd mae ein ffyrdd o ddeall sut mae cyfalafiaeth hiliol yn ein cofleidio ni i gyd.

Mae Antwi’n troi at gofleidio, gweithred rydyn ni’n ei dychmygu fel un rhydd o drais, ac yn ei harchwilio fel pwynt o drosglwyddo grym. Trwy ddogfennau archifol a sawl genre o ysgrifennu, daw’n amlwg bod trais hiliol y wladwriaeth a’r economi wastad wedi ymwneud â (cam)reoli agosatrwydd, a dylem ei wynebu â gwrthwynebiad ac undod.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.