Pity – Andrew McMillan

£14.99

Nofel gyntaf Andrew McMillan, wedi sefydlu yn De Sir Efrog, ac yn dilyn teulu ar draws tair cenhedlaeth.

Mae brodyr Alex a Brian wedi treulio eu holl fywydau yn dref fach, a daeth i fodolaeth a chafodd ei chynnal gan y diwydiant glo. Heb hynny, beth sydd ar ôl? Mae pethau yn gwaethygu i Alex, pan mae bywyd personol yn cael ei chwalu’n ddarnau.

Mae ei unig fab, Alex, heb unrhyw atgof o’r glofeydd. Nawr yn ei ugeiniau, mae’n gweithio canolfan alwadau, wrth ennill rhagor o arian trwy waith ryw a gigiau drag.

Beth fydd y dyfodol am yr unigolion, y teulu a’r tref yma?

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top