Scorched Grace – Margot Douaihy

£9.99

Pan ymosodwyd rhywun ar Ysgol Sant Sebastian, gobeithiaf aelwydydd staff yr ysgol bydd yr heddlu lleol yn ceisio helpu. Ond, oherwydd eu hymateb gwan, penderfynwyd Sister Holiday i ymchwilio i’r hyn digwyddodd, i geisio darganfod hunaniaeth yr ymosodwyr ac i ddod a heddwch i’w cymuned leol unwaith eto.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top