Summer People – Julie Cohen

£9.99

Ni ddisgwyliwyd Vee byth i ddychwelyd i Unity Island ar ôl iddi adael. Ond, nawr maent yn mynd yn ôl gyda’i gwr carismataidd, Mike, fel cwpl cyfoethog, un o’r nifer sy’n treulio ei haf ar yr ynys. Mae hyn yn gwylltio Sterling, ffrind orau Vee o’i blentyndod, oherwydd gadwodd Vee pan oedd Sterling angen hi fwyaf. Ac yna, mae Vee yn cwrdd â gwraig Sterling, Rachel, ac mae pethau yn dechrau cynhesu rhwng y ddwy yn fuan. Wrth i’w hamser ar yr ynys parhau, mae cyfrinachau a chuddiwyd am flynyddoedd yn cael ei datgelu, gan achosi storm fwy na gall unrhyw un dychmygu.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top