Supporting Fat Birth – AJ Silver

£25.00

Mae’r canllaw arloesol hwn yn rhoi mewnwelediad cynhwysfawr i weithwyr proffesiynol geni, pobl feichiog, ac adfocadau ar feichiogi, beichiogrwydd, genedigaeth, a’r cyfnod amenedigol tra’n dew. Gan dynnu ar ddegawd o brofiad yr awdur yn ogystal ag ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac astudiaethau achos gan bobl yn rhannu eu straeon eu hunain, mae’r llyfr awdurdodol a thosturiol hwn yn rhoi cyngor ymarferol ac effeithiol ar sut i wella ansawdd gofal i rieni tew. Mae’n ymdrin ag ystod eang o bynciau, o eni a thu hwnt, gan gynnwys cyfweliadau â nifer o bobl proffil uchel fel Nicola Salmon ac Amber Marshall ac mae’n grymuso darllenwyr i deimlo’n hyderus yn eu dewisiadau a’u hawliau. Mae’r adnodd arloesol hwn yn herio’r rhagfarn yn erbyn defnyddwyr gwasanaethau tew ym myd geni ac yn alwad i weithredu i ddatgymalu’r stigma fatffobig sy’n bresennol yn ein systemau gofal iechyd er mwyn creu amgylchedd sy’n cynnwys pob corff.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.