The American Daughters – Maurice Carlos Ruffin

£23.00

Ni fedrwch wahanu Ady a Sanite, merch a’i mam. Wedi eu caethiwo i ddyn fusnes yn New Orleans, mae’r ddau yn treulio ei diwrnodau yn breuddwydio am y dyfodol ac yn cofio hanes gwrthryfelgar eu teulu. Pan mae’r ddau yn cael ei wahanu, mae Ady yn teimlo’n ddiobaith cyn iddi fynychu’r Mockingbird Inn ac yn cwrdd â Lenore, menyw Du rhydd gyda phwy maent yn datblygu cyfeillgarwch cloi. Gwahoddwyd Ady gan Lenore i ymuno a chymdeithas gudd o ysbiwyr o enw’r ‘Daughters’, ac mae Ady yn cytuno gwneud, i ddechrau ei siwrnai tuag at ryddhad a dyfodol newydd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.