The Atlas Paradox – Olivie Blake

£9.99

Bydd cynghreiriau cymdeithas yn cael eu profi, bydd calonnau’n cael eu torri a bydd rhaid i bawb ddewis ochr. Cynigwyd cyfle oes i chwe swynwr.

Mae pump bellach yn aelodau o’r Gymdeithas. Ac y mae dau lwybr yn gorwedd o’u blaen. Yn y rhan nesaf hwn, mae cymdeithas ddirgel yr Alexandriaid yn cael ei datguddio.

Mae ei recriwtiaid newydd yn sylweddoli bod gan y sefydliad bŵer gall newid y byd. Mae hefyd yn cael ei arwain gan ddyn sydd â chynlluniau i newid bywyd fel rydyn ni’n ei adnabod. Ond mae cost y wybodaeth hon mor uchel â phris pŵer, a rhaid i bob un dewis pa garfan i’w dilyn.

Ond wrth i ddigwyddiadau tyfu yn fomentwm a pheryglon amlhau, pa gynghreiriau fydd yn parhau? A all cyfeillgarwch fod yn wir, ac a yw gelynion fel y maent yn ymddangos?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top