The Guilty Feminist – Deborah Frances-White

£12.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys cyfeiriadau tuag at rhywiaeth, casineb yn erbyn menywod, casineb yn erbyn menywod Du, trawsffobia, hiliaeth, anhwylderau bwyta, anghenion iechyd meddwl a thrais rhywiol.

Yn y casgliad yma o draethodau a chyfweliadau, cyflwynwyd digrifwr Deborah Frances-White (sy’n rhedeg y podlediad o’r un enw a’r llyfr) crynodeb o ffeministiaeth gyfoes.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.