The History of My Sexuality – Tobi Lakmaker

£14.99

Dewch i gwrdd â Sofie. Mae hanes ei rhywioldeb yn dechrau pan mae’n colli ei gwyryfdod i Walter, yr ymgynghorydd recriwtio. Felly, yn naturiol, roedd hi’n credu y gallai pethau dim ond gwella o’r fan honno. Ond roedd hi’n anghywir.

Mae Sofie wedi bod yn anghywir am nifer o bethau. Yn gyntaf, roedd hi’n credu bod hi’n hoffi dynion: anghywir. Yna cyfarfu â Frida a chredu y byddent gyda’i gilydd am weddill eu hoes: anghywir eto. Mae’n troi allan, mae rhaid iddi wynebu popeth yr oedd hi’n meddwl ei bod hi’n gwybod amdani hi ei hun, gan wneud rhai camgymeriadau ar hyd y ffordd. A fydd Sofie byth yn gallu datrys yr amhosib o fywyd, rhyw, cariad, unigrwydd, perthnasoedd teuluol a galar? Ac oes ots?

Mae The History of My Sexuality yn daith ddoniol trwy’r uchafbwyntiau ac isafbwyntiau eich 20au a gwneud heddwch â chael pethau’n anghywir dro ar ôl tro…

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top