The Incendiaries – R. O. Kwon

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o hiliaeth, hunan-niweidio, hunanladdiad, casineb yn erbyn menywod, trais domestig (corfforol), homoffobia, trais, trais rhywiol a marwolaeth. Ynddo, mae hefyd yn cynnwys cyfeiriadau tuag at feichiogrwydd ac erthyliadau.

Dechreuwyd Phoebe prifysgol gan ddisgwyl i gael profiad fel pawb arall, ond yn araf bach, caiff ei thynnu mewn i gwlt crefyddol. Ni all ei ffrindiau na ei chynbartner, Will, wneud llawer i atal hi rhag ymuno yn llwyr a chyn bo’ hir, mae weithredoedd y grŵp troi’n fwy eithafol a threisgar.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.