The Incendiaries – R. O. Kwon

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o hiliaeth, hunan-niweidio, hunanladdiad, casineb yn erbyn menywod, trais domestig (corfforol), homoffobia, trais, trais rhywiol a marwolaeth. Ynddo, mae hefyd yn cynnwys cyfeiriadau tuag at feichiogrwydd ac erthyliadau.

Dechreuwyd Phoebe prifysgol gan ddisgwyl i gael profiad fel pawb arall, ond yn araf bach, caiff ei thynnu mewn i gwlt crefyddol. Ni all ei ffrindiau na ei chynbartner, Will, wneud llawer i atal hi rhag ymuno yn llwyr a chyn bo’ hir, mae weithredoedd y grŵp troi’n fwy eithafol a threisgar.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top