The Last Word – Elly Griffiths

£22.00

Dirgelwch clyd, troellog sy’n ailgyflwyno’r cymeriadau y daethom ar eu traws yn y nofel lwyddiannus The Postscript Murders – a gyrhaeddodd restr fer y Gold Dagger.

Mae Natalka ac Edwin yn rhedeg asiantaeth dditectif yn Shoreham, Sussex. Er gwaethaf llif cyson o fân achosion, mae Natalka yn hiraethu am achos mawr fel llofruddiaeth. Mae Natalka bellach yn byw gyda’r breuddwydiwr, Benedict. Ond mae ei mam o’r Wcrain, Valentyna, wedi ymuno â nhw o’i gwlad sydd wedi’i rhwygo gan ryfel. Mae’n blino cael Valentyna yn y fflat bach, yn coginio borscht a’n glanhau pethau sydd eisoes yn lân. Yn ychwanegol, mae Benedict a’i mam yn dod ymlaen yn wych.

Yna daw achos llofruddiaeth i fyny. Mae’r awdur lleol, Melody Chambers, yn cael ei chanfod yn farw ac mae ei theulu’n sicr mai llofruddiaeth ydyw. Mae Edwin, sy’n hoff iawn o’r ysgrifau goffa, yn meddwl bod yna gysylltiad i’r awdur o ysgrif goffa Melody a fu farw cyn ei destun.

Mae’r llwybr yn arwain Benedict ac Edwin at encil awduron sinistr. Pan ddarganfyddir awdur arall yn farw, mae Edwin yn meddwl mai yn y geiriau y mae’r cliwiau. Gan droi at gymorth proffesiynol, mae’r ditectifs amatur yn troi at eu ffrind, y ditectif Harbinder Kaur.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top