The Little Book of Drag: Divas, Drag Family, Drama, and Deliciousness – Brandi Amara Skyy

£7.99

Mae drag yn ffurf o fynegiant a chelf cwiar, a gyda llwyddiant Drag Race, mae bellach yn fwy adnabyddus a phoblogaidd nag erioed. Mae Brandi Amara Skyy yn dangos bob math o drag o dan ymbarél yr enfys. Mae gwerthfawrogiad cynhwysol Brandi o bob math o drag yn eu galluogi i egluro hanes a phwysigrwydd drag i bawb.

Gan ddechrau gyda’r cwestiwn “Beth yw drag?” mae Brandi yn archwilio o ble daeth y term, a’n chwalu’r mythau amdano. Trafodir hanes drag fel ffurf ar gelfyddyd ac mewn diwylliant poblogaidd. Mae Drag wedi esblygu dros y blynyddoedd ac wedi’i fabwysiadu i’r brif ffrwd, gan gynnwys teledu a ffilmiau – ond lle bydd yn mynd nesaf? Yn olaf, mae adran adnoddau yn ymdrin â therminoleg drag, sut i ddod yn artist drag a beth i’w ddarllen a’i wylio i ddarganfod mwy am drag.

Mae proffiliau o’r gwahanol fathau o artistiaid drag yn ymddangos trwy’r llyfr.


Drag is the ultimate form of queer expression and art, and with the success of TV’s Drag Race, it’s now more widely known and popular than ever. Brandi Amara Skyy is the perfect guide to all kinds of drag under the rainbow umbrella. Brandi’s inclusive appreciation of every form of drag enables them to explain the history, importance and life-affirming qualities of drag for everyone.

Starting with the question “What is drag?” Brandi explores where the term really comes from, and debunks the myths about it. The history of drag is covered next, including drag as subversion, as an art form and in popular culture. Drag has evolved over the years and been adopted into the mainstream, including TV and films – but has it lost its edge, and where will it go next? Finally a resources section covers drag terminology, how to become a drag artist and what to read and watch to find out more about drag.

Profiles of the different kinds of drag artist feature throughout.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top