The Miseducation of Cameron Post – Emily M. Danforth

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys cyffuriau ac alcohol, homoffobia, marwolaeth, therapi trosi (conversion therapy) a chyfeiriadau tuag at anffurfio organau cenhedlu.

Yr 1990au. Montana. Gwelwyd brwydr Cameron Post i wrthod ei hunaniaeth cwiar yn y cyd-destun ceidwadol yma. Yn dilyn yr achlysur o owtio heb gydsyniad, dyma yw hanes Cameron wrth iddi fynychu (o dan orfodaeth) ‘God’s Promise,’ camp therapi newid cyfeiriadedd rhywiol (conversion therapy camp). Ceir stori yn trafod yr heriau a thrafferthion eithafol y mae’n rhaid i’r cwiar ifanc eu gwynebu.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.