The Struggle to Be Gay-in Mexico, for Example – Roger N. Lancaster

£25.00

Dyddiad Cyhoeddi: 28ain Tachwedd 2023

Nid yw bod yn hoyw yn ganiataol. Trwy ymchwiliad ethnograffig i sylfeini hunaniaeth rywiol, mae The Struggle to Be Gay yn gwneud dadl gymhellol dros bwysigrwydd dosbarth cymdeithasol mewn bywyd hoyw – ym Mecsico, er enghraifft, ac mewn mannau eraill hefyd.

Yn adnabyddus am ei ysgrifau ar adeiladu hunaniaethau rhywiol, mae’r anthropolegydd ac ysgolhaig astudiaethau diwylliannol Roger N. Lancaster yn ystyried pedwar degawd o ymweliadau i ddinasoedd Mecsico. Mewn cyfres o fyfyrdodau bywiog sy’n cyfuno straeon, ethnograffeg, polemig, a beirniadaeth, mae’n dangos, yn gyntaf, sut mae anghydraddoldeb economaidd yn effeithio ar bynciau rhywiol mewn ffyrdd amlwg a chynnil, ac, yn ail, sut mae meth mae’n golygu i fod yn de ambiente – “ar y sîn” neu “yn y bywyd” – wedi trawsnewid o dan amodau gwleidyddol-economaidd newidiol. Y canlyniad yw ymyrraeth arloesol i ddadleuon parhaus dros wleidyddiaeth hunaniaeth – ac adnewyddiad o’n dealltwriaeth o sut mae hunaniaethau’n cael eu hadeiladu, eu brwydro a’u byw.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top