Tiepolo Blue – James Cahill

£9.99

Caergrawnt, 1994. Mae’r Athro Don Lamb yn hanesydd celf enwog, ond er ei ddisgleirdeb academaidd, does dim llawer o brofiad ganddo o fywyd na chariad.

Pan osodwyd darn newydd o gelf gyfoes yn ei golwg, mae Don yn datblygu obsesiwn gyda fo, obsesiwn sy’n arwain at arddangosiad cyhoeddus o ddicter gan Don tuag at y darn. Ar ôl hyn, collwyd Don ei swydd a symudwyd felly i Lundain, i gymryd swydd mewn amgueddfa. Yma, mae’n cwrdd â Ben, artist ifanc sy’n cyflwyno fo i gelf anarchaidd a bywyd nos Soho.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top