Trans Britain – Christine Burns

£10.99

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae’n ymddangos bod pobl draws wedi ffrwydro ar y sîn. Fodd bynnag, mae’r ymddangosiad ‘sydyn’ yma ond y cam diweddaraf mewn hanes hir ac amrywiol. Mae Trans Britain yn cofnodi’r daith hon yng ngeiriau’r rhai oedd yno, yn gweld y gymuned ymylol yn tyfu i’r ffenomenon gweladwy rydym yn ei adnabod heddiw. Dyma bopeth yr oeddech eisiau ei wybod am hanes y gymuned draws, ond ni wyddoch sut i ofyn.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.