Trans Sex: A Guide for Adults – Kelvin Sparks

£14.99

Wedi ei hysgrifennu gan blogiwr rhyw Kelvin Sparks, yn Trans Sex, mae’n ateb nifer o gwestiynau sydd gan bobl draws, anneuaidd neu rhyngryw. Oes g-spot gan wain ôl-faginoplasti? Pam mae rhai pobl draws yn mwynhau rhyw rhefrol yn fwy ar ôl dechrau ar destosteron? Caiff y rhain, a mwy, eu hateb yn y llyfr yma!

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.