Tu Ôl i’r Awyr – Megan Angharad Hunter

£9.99

Dyma nofel arloesol gan awdur ifanc talentog. Mae’n dilyn taith dau gymeriad yn eu harddegau hwyr, Deian ac Anest, a’u perthynas ryfeddol drwy angst eu bywydau. Mae’n nofel sy’n mynd i wneud i chi chwerthin yn uchel, crio, a synnu gan ddawn anhygoel Megan Angharad Hunter i dreiddio’n ddwfn i feddyliau dau gymeriad a fydd yn aros yn y cof am amser hir.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top