Swyddi

Isod, ffeindiwch fanylion rhai o swyddi rydym yn gobeithio llenwi dros y misoedd nesaf. I ymgeisio, rhaid gwneud trwy’r GoogleForm sydd wedi cynnwys ar waelod disgrifiad y swydd. Medrwch ymateb trwy ffurf ysgrifenedig neu trwy recodiad/ffeil sain.


Cynorthwyydd Lletygarwch (Eisteddfod Genedlaethol 2023)

  • Disgrifiad: Yn 2023, bydd Paned o Gê yn rhedeg stondin, caffi a bar ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol. I’n cynorthwyo, rydym yn edrych am sawl unigolyn i weithio yn y safle yma yn cyflawni nifer o’r tasgau canlynol, gan gynnwys gweini alcohol (gan gynnwys tsecio ID), paratoi diodydd poeth, gwerthu llyfrau, glanhau, chroeso cwsmeriaid a mwy. Nid ydy’r hyn yn rhestr gymhwysol o’r tasgau gallwch gael eu gofyn i gyflawni, ond mae’n debygol dyma fydd craidd y rôl.
  • Oriau: Amrywiol, ond oddeutu 30-40 dros gyfnod yr ŵyl (pob diwrnod bydd egwyl wedi ei thalu yn cael ei chynnwys yn hyn)
  • Tal: £11.00 yr awr
  • Cymudo: Rhaid sicrhau trafnidiaeth eich hun i’r maes, felly bydd hyn yn swydd addas i unigolyn sy’n byw yn lleol. Os mae cymudo yn rhwystr i chi ymgeisio, cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio eich cynorthwyo i ddatrys y broblem.
  • Sgiliau Dymunol: Siaradwr Cymraeg; profiad blaenorol yn y maes lletygarwch; medru weithio mewn tîm
  • Dyddiad Cau am Geisiadau: 21/07/2023

I ymgeisio, cyflawnwch y ffurflen yma ar GoogleForms.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top