Latest Past Events

Eisteddfod Genedlaethol 2023

Am yr ail flwyddyn, bydd Paned o Gê yn dychwelyd i faes yr Eisteddfod Genedlaethol, y tro yma yn Llŷn ac Eifionydd! Bwriadwn werthu llyfrau, bathodynnau, diodydd, bwyd a mwy, gyda stondin sy'n cynnwys bach mwy o liw nag ein hymdrech blaenorol!

Balchder Llandovery 2023

Market Square Llandovery

Paned o Gê bydd un o'r stondinau yn Sgwâr y Farchnad fel rhan o ail ddathliad Balchder Llandovery 2023! Y thema'r flwyddyn yma: Solidariaeth! Os medrwch, plîs rhowch arian trwy dudalen GoFundMe y sefydliad yma i'w gefnogi!

Ffilifest 2023

Caerphilly Castle Castle St, Caerphilly

Fel rhan o Ffilifest Menter Iaith, bydd Paned o Gê yn cynnal stondin yn Gastell Caerffili!

Scroll to Top