Balchder Llandovery 2023

Market Square Llandovery

Paned o Gê bydd un o'r stondinau yn Sgwâr y Farchnad fel rhan o ail ddathliad Balchder Llandovery 2023! Y thema'r flwyddyn yma: Solidariaeth! Os medrwch, plîs rhowch arian trwy dudalen GoFundMe y sefydliad yma i'w gefnogi!

Eisteddfod Genedlaethol 2023

Am yr ail flwyddyn, bydd Paned o Gê yn dychwelyd i faes yr Eisteddfod Genedlaethol, y tro yma yn Llŷn ac Eifionydd! Bwriadwn werthu llyfrau, bathodynnau, diodydd, bwyd a mwy, gyda stondin sy'n cynnwys bach mwy o liw nag ein hymdrech blaenorol!

Ymweliad â Bangor

Pontio Deiniol Road, Bangor

Bydd Paned o Gê yn teithio i Pontio, Bangor i werthu llyfrau LHDTC+ unwaith eto yn Tachwedd!

Clwb Cymraeg

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

Noson yn The Queer Emporium sydd yn rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg (pe bai'n dysgwr, yn rhugl neu'n rhyw le arall ar ei thaith ieithyddol) i ymgasglu a chymdeithasu. Y mis yma: CWIS CLWB CYMRAEG! Pa flwyddyn lansiwyd Pobl y Cwm? Medrwch chi enwi holl aelodau Eden? Pa rhaglen S4C oedd Gemma Collins yn rhan […]

Ffair Nadolig Menter Iaith 2023

Llancaiach Fawr Llancaiach Fawr, Nelson, United Kingdom

Bydd stondin gyda Paned o Gê yn Ffair Nadolig Menter Iaith Caerffili!

£1

Twrci a Thinsel

YMa Stryd Taff, Pontypridd

Mae Mas ar y Maes yn gyrraedd Pontypridd braidd yn gynnar gyda gig #TwrciAThinsel mis nesaf! Ar y 9fed Rhagfyr 2023, dewch i ddathlu yn YMa yng nghwmni artistiaid LHDTQ+ anhygoel gan gynnwys Catrin Feelings, @Priya Hall, Bopa Rhys, Rufus Mufasa, Hapus the Clown a’r Welsh Ballroom Community! Gwybodaeth Hygyrchedd Bydd y sioe yma yn cynnwys goleuadau llachar […]

£4 – £6

Love Apparently

Chapter Arts Centre Market Road, Cardiff

Ugain mlynedd yn ôl, cafodd ffilm Richard Curtis Love Actually ei rhyddhau a nawr, mae'r cwiars am gael go arni! Yn Love Apparently, mae grŵp o artistiaid LHDTC+ am adolygu a pherfformio nifer o straeon o'r ffilm fyd-enwog! Yn deillio o syniad gan enillydd Drag Idol 2023 Fruit ‘n Fibre, sydd hefyd yn serennu, mae'r […]

£8 – £12

Love Apparently

Chapter Arts Centre Market Road, Cardiff

Ugain mlynedd yn ôl, cafodd ffilm Richard Curtis Love Actually ei rhyddhau a nawr, mae'r cwiars am gael go arni! Yn Love Apparently, mae grŵp o artistiaid LHDTC+ am adolygu a pherfformio nifer o straeon o'r ffilm fyd-enwog! Yn deillio o syniad gan enillydd Drag Idol 2023 Fruit ‘n Fibre, sydd hefyd yn serennu, mae'r […]

£8 – £12

#Valentines4Palestine

Ar 14eg Chwefror, byddwn ni, ynghyd â nifer o siopau llyfrau annibynnol arall, yn codi arian am Gronfa Argyfwng PEN am Ysgrifenwyr Mewn Peryg. Caiff unrhyw elw sydd yn deillio o werthiant llyfrau yn The Queer Emporium neu yn ein siop arlein ei rhoi i’r achos. Yn ogystal â hyn, medrwch brynu tocynnau wrth dil […]

Clwb Cymraeg

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

Mae'n Mis Hanes LHDTC+ ac i'w ddathlu, rydym am gael CWIS! Am ryw rheswm dyma'r noson mwyaf poblogaidd rydym yn cynnal yn y Gymraeg, felly dere i 'fallai ennill bathodynnau neu rhyw gwobr arall rydym yn penderfynu arno ar y noson!

Chwarae’r Chwedlau: Cabaret

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

NID Y SIOE THEATR GERDD! Ond, efallai bydd ‘na cân neu ddwy… Pennod cyntaf 2024 o Chwarae’r Chwedlau ac ar Dydd Gŵyl Dewi! Yn wahanol i’r arfer, nid ydy’r acts yn denu ei ysbrydoliaeth o hanes, ond yn creu hanes personol ei hun: trwy berfformio yn y Gymraeg am y tro gyntaf! Dewch i gefnogi […]

Paned â Jason Okundaye & Elvin James Mensah

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

Mor gyffroes: i ddathlu cyhoeddiad Revolutionary Acts: Love & Brotherhood in Black Gay Britain gan Jason Okundaye, does neb arall ond Jason Okundaye ei hun yn ein hymuno! Ar ben hynny, mae'n sgwrsio am y llyfr gydag Elvin James Mensah, awdur Small Joys ac un o'n hoff llyfrau o 2023!

£5 – £24
Scroll to Top