Cynhadledd Cyhoeddi Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Heol Penglais, Aberystwyth, United Kingdom

Fel rhan o gynhadledd gyntaf Cyhoeddi Cymru, byddwn ym mhresennol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i drafod cynrychiolaeth o bobl LHDTC+ yn y diwydiant ac yn llenyddiaeth Cymraeg.

Kinky Books: ‘Trust’ gan Larissa Pham

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

Mae Kinky Books, noson llenyddol diweddaraf The Queer Emporium ynghyd a Paned o Ge, nol am ei ail gyfarfod! Pob sesiwn, dewch i archwilio’r pynciau a themau gwahanol a chodwyd yn straeon fyr penodol o Kink gan R. O. Kwon a Garth Greenwell. Yn Ebrill, byddwn yn trafod ‘Trust’ gan Larissa Pham! Mae pris y …

Kinky Books: ‘Trust’ gan Larissa Pham Read More »

£4

Balchder Abertawe 2023

National Waterfront Museum Oystermouth Rd, Maritime Quarter, Swansea, United Kingdom

For Swansea Pride, we’ll be flogging queer books from inside the National Waterfront Museum!

Lansiad ‘Neon Roses’

The Queer Emporium 2-4 Royal Arcade, Cardiff, United Kingdom

Ymunwch ag awdur Rachel Dawson a lansiad swyddogol o’i nofel gyntaf, Neon Roses, yn The Queer Emporium! Yng nghwmni Nazmia Jamal, cyd-sylfaenydd Lez Read, bydd Dawson yn trafod ei nofel cwiar, Cymraeg, yn ateb cwestiynau’r gynulleidfa ac wedyn, yn arwyddo copïau o’r llyfr!

£5 – £20.99

Eisteddfod yr Urdd 2023

Llandovery

Bydd Paned o Gê yn cynnal stondin fel rhan o Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn yma!

Ffilifest 2023

Caerphilly Castle Castle St, Caerphilly

Fel rhan o Ffilifest Menter Iaith, bydd Paned o Gê yn cynnal stondin yn Gastell Caerffili!

Balchder Llandovery 2023

Market Square Llandovery

Paned o Gê bydd un o'r stondinau yn Sgwâr y Farchnad fel rhan o ail ddathliad Balchder Llandovery 2023! Y thema'r flwyddyn yma: Solidariaeth! Os medrwch, plîs rhowch arian trwy dudalen GoFundMe y sefydliad yma i'w gefnogi!

Eisteddfod Genedlaethol 2023

Am yr ail flwyddyn, bydd Paned o Gê yn dychwelyd i faes yr Eisteddfod Genedlaethol, y tro yma yn Llŷn ac Eifionydd! Bwriadwn werthu llyfrau, bathodynnau, diodydd, bwyd a mwy, gyda stondin sy'n cynnwys bach mwy o liw nag ein hymdrech blaenorol!

Ymweliad â Bangor

Pontio Deiniol Road, Bangor

Bydd Paned o Gê yn teithio i Pontio, Bangor i werthu llyfrau LHDTC+ unwaith eto yn Tachwedd!

Scroll to Top