A Closed and Common Orbit – Becky Chambers

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ryw, caeswasiaeth, camdrin plant a rhagfarn.

Yn yr ail nofel yn y gyfres Wayfarer, dilynir Sidra, cyn aelod o’r llong wrth iddi ddechrau bywyd newydd i’w hun. Ond, ni ddylai unigolyn fel Sidra bodoli. I fod yn gywir, mae hi’n greadur anghyfreithlon, ond gyda help ei ffrind, Pepper, gobeithiwyd y gall hi byw bywyd, heddychlon, heb unrhyw drafferthion.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.