A Little Life – Hanya Yanagihara

£10.99

Dilynwch grŵp o fechgyn, Willem, JB, Malcolm a Jude, o goleg ym Massachusetts wrth iddynt symud i Efrog Newydd heb arian, heb gyfeiriad i’w bywydau; dim ond ei gilydd. Wrth i’r blynyddoedd mynd ymlaen, maent yn sylweddoli bod Jude yn ddioddef yn drawiadol, o ganlyniad i’w drawma o’i phlentyndod, wrth iddo frwydro trwy ei fywyd. Yn anffodus, mae hyn yn dechrau effeithio’r tri eraill hefyd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.