A Previous Life (Another Posthumous) – Edmund White

£18.99

Nofel feiddgar a doniol gan yr awdur Edmund White, sydd wedi derbyn anrhydedd gan y National Book Award, sy’n archwilio polyamory a deurywioldeb, heneiddio a chariad. Mae’r cerddor o Sicily, Ruggero, a’i wraig Americanaidd iau, Constance, yn cytuno i dorri eu distawrwydd priodasol ac ysgrifennu eu Cyffesion. Hyd yn hyn roedd ganddynt waharddiad ar siarad am y gorffennol, gan fod tryloywder wedi dinistrio eu priodasau blaenorol.

Wrth i’r ddau darllen yr atgofion y maent wedi’u hysgrifennu am eu bywydau, mae Constance yn datgelu ei phriodasau lluosog â dynion hŷn, ac mae Ruggero yn manylu ar y perthnasoedd y mae wedi’u cael gyda dynion a menywod ar hyd ei oes – yn bwysicaf oll ei berthynas angerddol â’r awdur Edmund White. Gan ysgubo allan o’r caban sgïo ynysig o’r Swistir lle mae’r cwpl yn darllen i deithio trwy Ewrop a’r Unol Daleithiau, mae nofel newydd White yn gwthio am ddealltwriaeth ehangach o gyfeiriadedd rhywiol ac yn paru hiwmor a gwirionedd i greu ei gymeriadau mwyaf diddorol a chymhleth hyd yn hyn. Fel ym mhob un o nofelau cynharach White, mae hon yn olwg graff, syfrdanol ar harddwch corfforol a’i ddirywiad anochel.

Ond yn y modd newydd arbrofol hwn lle mae’r awdur wedi gosod ei hun yn foel fel cymeriad eilradd-mae White yn archwilio themâu cariad ac oedran trwy lygaid, calonnau a meddyliau niferus. Yn hyfryd, yn amharchus ac yn arbrofol, mae A Previous Life yn profi unwaith eto pam mae White yn cael ei ystyried yn feistr ar lenyddiaeth America.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.