A Previous Life (Another Posthumous) – Edmund White

£18.99

Nofel feiddgar a doniol gan yr awdur Edmund White, sydd wedi derbyn anrhydedd gan y National Book Award, sy’n archwilio polyamory a deurywioldeb, heneiddio a chariad. Mae’r cerddor o Sicily, Ruggero, a’i wraig Americanaidd iau, Constance, yn cytuno i dorri eu distawrwydd priodasol ac ysgrifennu eu Cyffesion. Hyd yn hyn roedd ganddynt waharddiad ar siarad am y gorffennol, gan fod tryloywder wedi dinistrio eu priodasau blaenorol.

Wrth i’r ddau darllen yr atgofion y maent wedi’u hysgrifennu am eu bywydau, mae Constance yn datgelu ei phriodasau lluosog â dynion hŷn, ac mae Ruggero yn manylu ar y perthnasoedd y mae wedi’u cael gyda dynion a menywod ar hyd ei oes – yn bwysicaf oll ei berthynas angerddol â’r awdur Edmund White. Gan ysgubo allan o’r caban sgïo ynysig o’r Swistir lle mae’r cwpl yn darllen i deithio trwy Ewrop a’r Unol Daleithiau, mae nofel newydd White yn gwthio am ddealltwriaeth ehangach o gyfeiriadedd rhywiol ac yn paru hiwmor a gwirionedd i greu ei gymeriadau mwyaf diddorol a chymhleth hyd yn hyn. Fel ym mhob un o nofelau cynharach White, mae hon yn olwg graff, syfrdanol ar harddwch corfforol a’i ddirywiad anochel.

Ond yn y modd newydd arbrofol hwn lle mae’r awdur wedi gosod ei hun yn foel fel cymeriad eilradd-mae White yn archwilio themâu cariad ac oedran trwy lygaid, calonnau a meddyliau niferus. Yn hyfryd, yn amharchus ac yn arbrofol, mae A Previous Life yn profi unwaith eto pam mae White yn cael ei ystyried yn feistr ar lenyddiaeth America.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top